Marsz Żołnierzy Wyklętych » 2014

Pierwszy Marsz Żołnierzy Wyklętych - Radzyń Podlaski 1 marca 2014 r.

Fot. Tomasz Młynarczyk

 

 

 

Wystąpienie Dariusza Magiera, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego na zakończenie Marszu:

 

Po rozbiciu oddziału partyzanckiego w Łubniach w pow. suwalskim 9 kwietnia 1952 r. UB-ecy znaleźli w bunkrze notes jednego z żołnierzy podziemia antykomunistycznego, w którym znajdował się wiersz stylizowany na przysięgę. Właśnie pod takim tytułem: „Partyzancka przysięga”, funkcjonuje w literaturze ów utwór nieznanego autora. Zacytuję go:

 

Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać

Na mej Ojczyzny progu w walecznym szyku stać.

Za sztandar czci i prawa ochoczo ruszać w bój

Jak każe mi ustawa i honor każe mój.

Wypełniać w lot rozkazy, tajemnic wojska strzec

Jak żołnierz żyć bez skazy, gdy trzeba, mężnie lec.

Zachować tajemnicę, nie zdradzić braci wcale

W potrzebie paść ofiarą za Ojczyznę i wiarę

Przysięgi tu złożonej dotrzymać abym mógł

Na krzyżu umęczony tak mi dopomóż Bóg.

 

Zakończona właśnie uroczystość to hołd, to obowiązek wobec tych, którzy złożyli największą ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Wobec polskich patriotów, których zdrajcy i pachołki obcego mocarstwa ścigali, prześladowali, torturowali i zabijali, by Ojczyzna nie mogła odradzić się taką, o jakiej śnili: wolną, suwerenną, wielką.

 

Ale ta uroczystość to nie tylko historia. Wręcz przeciwnie, to przyszłość. To znak budzenia się z postkomunistycznego letargu. To nadzieja na realizację wizji Rzeczypospolitej, o którą walczyli Żołnierze Wyklęci. Wizja Wielkiej Polski.

 

Chciałbym wymienić i podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania radzyńskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych. Przede wszystkim podmiotom, które weszły w skład Komitetu Organizacyjnego Marszu, a ich członkowie włożyli wiele pracy dla należytej oprawy uroczystości:

- Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim z ks. dziekanem Romanem Wiszniewskim na czele oraz wielce pomocnym w naszych wszelkich działaniach ks. Zbigniewem Rozmysłem,

- Parafii Św. Trójcy z ks. Andrzejem Kieliszkiem,

- Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń – z komendantem płk WiN Marianem Petlakiem i szefem weryfikacji płk WiN Stanisławem Zabielskim,

- Gminie Radzyń Podlaski z wójtem Wiesławem Mazurkiem,

- Radzyńskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych z prezesem Józefem Korulczykiem,

- Posłowi na Sejm RP Jerzemu Rębkowi,

- Prawu i Sprawiedliwości z prezesem Zarządu Powiatowego Andrzejem Dzięgą,

- Gimnazjum im. Żołnierzy Wyklętych w Białej z dyrektorami Andrzejem Prokopiukiem i Grzegorzem Karpińskim,

- Oddziałowi Radzyńskiemu NSZZ Solidarność z przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem,

- Stowarzyszeniu Radzyń z prezesem Grzegorzem Blicharzem,

- Ruchowi Narodowemu Radzyń Podlaski – reprezentowanemu przez Maćka Michniewicza,

- członkom Grupy Radzyń Wyklęty,

- Forum Młodych PiS z szefem radzyńskich struktur Łukaszem Hetmanem,

- Kibicom Orląt Radzyń, reprezentowanym przez Tomasza Mackiewicza,

- Klubowi Republikańskiemu z jego szefem Arkadiuszem Strojkiem,

- I Szczepowi ZHP im. Mieczysława Stagrowskiego z komendantem Anną Zabielską oraz dh Aleksandrą Świć.

 

Mam nadzieję, że do Komitetu w przyszłości będą dołączać kolejne organizacje i instytucje. Mówię o przyszłości – nie wątpię bowiem, że obchody takie przybiorą charakter dorocznej imprezy.

 

Ponadto chciałbym podziękować Przemysławowi Krupskiemu za bezinteresowną oprawę graficzną Marszu, jest bowiem autorem projektu zarówno plakatu promocyjnego, jak i baneru, który niesiony był na czele Marszu.

 

I na koniec słowo podziękowania dla wszystkich uczestników Mszy św. i Marszu Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu Podlaskim AD 2014. To w Was tkwi największa nadzieją. Na to, że ducha, którego wynieśliście z dzisiejszych uroczystości, poniesiecie do swoich kolegów, domów, rodzin, sąsiadów, środowisk. Że dzięki temu duch wolności, duch Żołnierzy Wyklętych będzie się rozprzestrzeniał na coraz większe połacie naszej Ojczyzny, a za rok spotkamy się w Radzyniu na kolejnym Marszu, w jeszcze liczniejszym gronie.

 

 


 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych