Dokumenty
Uchwała o wysokości składek członkowskich

Uchwała 7/2014

zebrania założycielskiego

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń

o ustaleniu składki członkowskiej

 

 

Uczestnicy zebrania założycielskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń, odbytego w dniu 28 czerwca 2014 r. w Radzyniu Podlaskim, ustalają wysokość składki członkowskiej w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń na poziomie:

 

a) dla członków pracujących zawodowo – 5 zł miesięcznie (60 zł rocznie),

 

b) dla członków uczących się i bezrobotnych – 1 zł miesięcznie (12 zł rocznie),

 

c) dla członków będących na emeryturze lub rencie – 5 zł miesięcznie (60 zł rocznie).

 

Składki zbierane są w skali rocznej. Składki za dany rok uiszcza się do końca pierwszego kwartału danego roku na konto Zrzeszenia. Składki za rok 2014 obowiązują od 1 lipca i należy uiścić je do końca września 2014 r.

 

 

                       Protokolant:                                                                              Przewodniczący:  

                   Radosław Bylicki                                                                            Dariusz Magier

 

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych