Dokumenty
Przysięga członkowska

Uchwała nr 5/2014

Komendy Inspektoratu Radzyń Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

z dnia 27.07.2014 r.

 

w sprawie roty przysięgi członkowskiej Zrzeszenia WiN Inspektorat Radzyń

 

 

1. Wprowadza się tekst przysięgi członkowskiej Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektort Radzyń, opartej o rotę przysięgi żołnierzy „Kedywu” Armii Krajowej, wprowadzonej rozkazem z 12 grudnia 1942 r. przez Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego „Grota”, o treści: 

 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej niepodległości i honoru, walczyć ze wszystkich sił o wolność Polaków i wierność tradycji Rzeczypospolitej w oparciu o zawołanie: BÓG – HONOR – OJCZYZNA.

Wierności tradycji Najświętszej Rzeczypospolitej i cywilizacji łacińskiej będę bezwzględnie wierny, rozkazom władz zwierzchnich Zrzeszenia posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało.

 

2. Wprowadza się tekst wypowiadany przez odbierającego przysięgę o treści:

 

Przyjmuję cię w szeregi członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń walczącego o niezawisłość Ojczyzny i wolność obywateli. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, a zdrada karana wykluczeniem i niesławą.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

  

                  Szef Sztabu                                                                               Inspektor Rejonowy

                    Dariusz Magier                                                                                  Marian Petlak

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych