Czytelnia
"Rozkaz wigilijny" z 24 grudnia 1946 roku

3.01.2016

 

Przed wielu, wielu laty w Świętą Noc Wigilijną Bóg dla uszczęśliwienia ludzkości i wskazania jej światła wiary i prawdy zesłał na świat Bożą Dziecinę, która zapoczątkowała nową erę ludzkości i wskazała drogę zwaśnionym i zmaterializowanym, pogańskim wówczas, narodom do współżycia ze sobą, opierając to współżycie na prawach wolności i równości wszystkich ludzi na ziemi, miłości bliźniego i zaprowadzenia na całym świecie wiary w Boga i moralności chrześcijańskiej.


 

więcej
 
Rozważania nad rotą przysięgi Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Agnieszka Gątarczyk

6.09.2015

 

2 września 1945 r. grupa oficerów na czele z płk. Janem Rzepeckim powołała Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, która miała być kontynuatorką oficjalnie rozwiązanej i w dużej mierze już zdekonspirowanej Armii Krajowej.


 

więcej
 
Jan Grudziński "Płomień" (1914-1948)

Grzegorz Karpiński

1.03.2015

 

Jan Grudziński przyszedł na świat 23 grudnia 1914 roku w rodzinie Stanisława i Bronisławy Grudzińskich z przysiółka Rudnik nieopodal Kąkolewnicy. Ten tragiczny okres początków I wojny światowej stał się zapowiedzią burzliwej biografii jednego z najbardziej nieprzejednanych i niezłomnych żołnierzy, którym przyszło mierzyć się z okupantem niemieckim, sowieckim i uległym mu aparatem represji komunistycznej dyktatury.


 

więcej
 
Skąd się wzięli prokomunistyczni ludowcy?

Dariusz Magier

16.12.2014

 

Początki ruchu ludowego to przecież działalność ks. Stanisława Stojałowskiego w Galicji. Pisma „Wieniec” i „Pszczółka”, hasła walki o miejsce chłopów w życiu społecznym, politycznym oraz o niepodległość Polski.


 

więcej
 
Społeczeństwo obywatelskie Rzeczypospolitej. Rozważania na kanwie Deklaracji ideowej WiN wygłoszone na spotkniu opłatkowym 27.12.2014 r.

Agnieszka Gątarczyk

 

Punktem wyjścia do naszych rozważań niech stanie się Deklaracja ideowa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość „O Wolność Obywatela i Niezawisłość Państwa (wytyczne ideowe)”. Główny Komitet Wykonawczy ten dokument zatwierdził 9 IX 1945 r., zapoznał z nią arcybiskupa krakowskiego kardynała Adama Sapiehę i z datą 15 IX 1945 roku rozesłał w teren.


 

więcej
 
Jednodniówka WiN z 29.06.2014 r.

Jednodniówka wydana z okazji przyjęcia przez Inspektorat Radzyń imienia ks. Lucjana Niedzielaka.


 

więcej
 
Inspektorat Rejonowy ZWZ-AK Radzyń Podlaski w okresie okupacji niemieckiej

Agnieszka Gątarczyk

 

Po wybuchu II wojny światowej ruch oporu organizowany przez Polaków przybierał róże formy, od bojkotu zarządzeń władz okupacyjnych, słuchania radiostacji, tajne nauczanie, samopomoc i samoobronę, poprzez masowy udział w strukturach zbrojnych.


 

więcej
 
Księża Niezłomni ziemi radzyńskiej

Dariusz Magier

2.10.2014

 

Patron radzyńskiego Inspektoratu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, ks. Lucjan Niedzielak, nie był wyjątkiem, jeśli chodzi o stosunek do komunistów terroryzujących Polskę w imieniu Sowietów. Wręcz przeciwnie, potwierdzał regułę masowego popierania przez księży Żołnierzy Wyklętych, a – gdy ich zabrakło – prowadzenia samodzielnej, obywatelskiej walki przeciwko okupantowi zewnętrznemu i wewnętrznemu.


 

więcej
 
Narodziny radzyńskiej bezpieki (sierpień – grudzień 1944)

Dariusz Magier

22.10.2014

 

Była druga połowa sierpnia 1944, kiedy do Radzynia przyjechał wysłannik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego celem uruchomienia tu placówki UB – komunistycznej, działającej z ramienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, policji politycznej mającej na celu pacyfikację podziemia niepodległościowego i społeczeństwa w duchu sowieckim.


 

więcej
 
Agentura w radzyńskim podziemiu antykomunistycznym

Dariusz Magier

12.11.2014

 

Jan Tarkowski „Konrad”, oficer wywiadu Komendy Obwodu Radzyń Armii Krajowej bliższe kontakty z Sowietami musiał nawiązać w ostatnich dniach lipca 1944 r., gdy w Kąkolewnicy kwaterowali oficerowie I Frontu Białoruskiego. Nie wiadomo, jak skłonili go do zdrady Polski, organizacji i zostania szpiclem NKWD, fakt ten jednak był brzemienny w skutkach dla struktur organizacyjnych AK w powiecie radzyńskim.


 

więcej
 
1   2   następny  >> 
 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych