O nas » Aktualności
Zwyczajny Zjazd Ogólny Członków Inspektoratu Radzyń WiN

P.T. Członkowie WiN!

 

W oparciu o § 20 pkt. 3 Statutu zapraszam na zwyczajny Zjazd Ogólny Członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń, który odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia 2015 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej w dolnym kościele MBNP w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego.

 

Program:

1. Otwarcie Zjazdu Ogólnego.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Sprawozdanie Komendy Inspektoratu (finansowe i merytoryczne) z działalności Zrzeszenia, w tym sprawozdania szefów sekcji.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań i przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Komendzie Inspektoratu.
6. Zmiany w składzie osobowym Komendy Inspektoratu.
7. Wprowadzenie zmian do Statutu.
8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie Zjazdu.

 

w imieniu Komendy Inspektoratu

Szef Sztabu Komendy

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych