O nas » Aktualności
Samorząd dla rodziny - akcja społeczna

Mając na uwadze postępujący atak cywilizacji śmierci na polską rodzinę oraz tradycje narodowe i kulturę chrześcijańską Zrzeszenie WiN Inspektorat Radzyń zaprasza do akcji „Samorząd dla rodziny”.

 

Poniżej zamieszczamy krótkie zobowiązanie, a do wszystkich kandydatów o konserwatywnych poglądach z terenu powiatu radzyńskiego startujących w najbliższych wyborach samorządowych kierujemy apel o wydrukowanie go, czytelne podpisanie i przesłanie skanu lub zdjęcia na adres: win-komenda@biurokracja.org .pl.

 

Wszystkie nadesłane zobowiązania opublikujemy w Internecie, co pozwoli wyborcom na zapoznanie się z wartościami, którymi kierują się w życiu osoby ubiegające się o mandat radnego, stanowisko wójta czy burmistrza.

 

 

Zobowiązanie

 

Po objęciu funkcji publicznej z wyboru społeczności lokalnej zobowiązuję się do:

 

1. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z cywilizacji chrześcijańskiej oraz tradycyjnym kanonem prawdy, dobra i piękna.


2. Stania na straży małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz wspierania rodziny, którą tworzą oni wraz z dziećmi.


3. Obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.


4. Sprzeciwiania się promocji związków jednopłciowych, zachowań i działań prowadzących do demoralizacji, godzących w patriotyzm, narodową kulturę i tradycje.


5. Promocji polskiej i lokalnej historii oraz dziedzictwa narodowego.

 

 

Formularz do pobrania: http://tinylink.pl/zobowiazanie

 

 

Przypominamy, że powyższe zobowiązanie może być realizowane w takich dziedzinach zadań własnych samorządu jak np.:

Edukacja, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły pogimnazjalne. Władze samorządowe mają wpływ na liczbę placówek oświatowych i panujące w nich warunki, a także na sam proces prowadzonej w nich edukacji.


Polityka prorodzinna, zapewnienie pomocy i opieki kobietom w ciąży, a także możliwości udzielenia realnej pomocy i wsparcia rodzinom, w tym ulg na dzieci.
 

Kultura i ośrodki kultury, biblioteki, muzea. Władze samorządowe decydują o tym, czy i w jakich proporcjach będą wspierane poszczególne ośrodki kulturalne. Mają również wpływ na podejmowane przez nie działania i prezentowane w ich ramach wartości.
 

Troska o zabytki. Zadaniem samorządu jest dbałość o zachowanie jak największej liczby wartościowych pamiątek dla potomnych oraz budowanie więzi lokalnych.
 

Sport, turystyka i rekreacja, urządzenia i obiekty sportowe. Do zadań samorządu terytorialnego należy dbałość o rozwój fizyczny dzieci i dorosłych, zachęcanie ich do zdrowego trybu życia, wspieranie lokalnych klubów sportowych i innych inicjatyw aktywizujących.

 

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych