O nas » Aktualności
List do administratora cmentarza parafialnego w Radzyniu Podlaskim

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń skierowało do ks. kan. Andrzeja Kieliszka - proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim - list w sprawie oszczerczych, komunistycznych napisów na nagrobkach na radzyńskim cmentarzu rzymsko-katolickim.

 

 

Wielebny

Ks. kan. Andrzej Kieliszek

Proboszcz Parafii Trójcy Świętej

w Radzyniu Podlaskim

 

Wielebny Księże Proboszczu

 

w imieniu Komendy Inspektoratu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu dokonanie zmiany treści napisów na dwóch nagrobkach znajdujących się na radzyńskim cmentarzu parafialnym (kwatery I/119 i I/120).

 

Chodzi o groby Jana Idzikowskiego i Grzegorza Baranowskiego. Treść napisów na nagrobkach o treści: „CZŁONEK PPR ZAMORDOWANY PRZEZ BANDĘ NSZ” jest reliktem komunistycznej propagandy, ubliża prawdzie historycznej i zniesławia Narodowe Siły Zbrojne, najbardziej niezłomną formację polskiego podziemia niepodległościowego walczącego z nowym, sowieckim okupantem. Obaj pochowani tam komuniści brali udział w kolaboranckiej, prosowieckiej akcji propagandowej przed sfałszowanymi przez ich mocodawców wyborami do sejmu ustawodawczego w styczniu 1947 roku i padli ofiarą powstania antykomunistycznego prowadzonego przez Żołnierzy Wyklętych w powiecie radzyńskim.

 

Uważamy te napisy nie tylko za szkalujące patriotów walczących z zewnętrznym (sowieckim) i wewnętrznym (komunistycznym) zniewoleniem, ale także nad wyraz szkodliwe dla lokalnej społeczności, której przedstawiciele – przebywając na cmentarzu – stają się świadkami i ofiarami propagandy antypolskiego i antychrześcijańskiego systemu potępionego przez prawo (Konstytucja RP, art. 13) i historię.

 

W związku z powyższym, nie negując samego prawa do posiadania przez w/w osoby nagrobków na radzyńskim cmentarzu, uznajemy je jednak za ofiary narodowego powstania antykomunistycznego, które toczyło się w latach 1944-1954, i wnioskujemy o podjęcie starań o sprostowanie kłamstw i antypolskich pomówień znajdujących się na tych pomnikach. Mamy nadzieję na pozytywny odzew Wielebnego Księdza w wyżej przedstawionej sprawie.

 

 

 

Zał.

 

1. Fotografie w/w nagrobków.
2. Artykuł dr. hab. Dariusza Magiera z Archiwum Państwowego w Lublinie, pt. „Komunistyczne relikty na katolickim cmentarzu”: http://radzyninfo.pl/historia/komunistyczne-relikty-na-katolickim-cmentarzu/
3. Opinia dr. Rafała Dobrowolskiego, prezesa Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: http://www.4shared.com/office/JZZk_Tetba/opinia_NSZ__1_.html
4. Opinia dr. Mirosława Szumiło, pracownika Zakładu Historii Społecznej XX w. UMCS w Lublinie: http://www.4shared.com/photo/ex9AtSi4ce/opinia_szumilo.html  

 

 

 

 

Inspektor Rejonowy

Zrzeszenia WiN Inspektorat Radzyń

płk WiN Marian Petlak

 

 

 

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych