O nas » Aktualności
Jesienny dzień skupienia

Święty Onufry, który nas wzywasz.
Wierne Ci serca dzisiaj prowadzisz
Przez łąki, lasy, polnymi drogi
By Twej świątyni nawiedzić progi…

 

Horodek to tajemnicze ustronie leśne, słynące ze szczególnych łask Bożych, miejsce ważnych chwil dziejowych oraz kultu świętego Onufrego, które znajduje się w liściastym lasku położonym między Drelowem, Zerocinem i Pereszczówką.

 

To niezwykłe miejsce Komenda Inspektoratu WiN w Radzyniu wybrała na jesienny dzień skupienia swoich członków. Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź i Msza św. sprawowana przez ks. Zbigniewa Rozmysła, kapelana Inspektoratu, stanowiły duchową formację w tym oderwanym od cywilizacji miejscu, tak potrzebną do codziennej działalności. Dla kilku nowych członków organizacji dzień ten wiązał się też z istotnym dla nich wydarzeniem, jakim było zaprzysiężenie rotą opartą na historycznej przysiędze żołnierzy „Kedywu” Armii Krajowej, wprowadzonej rozkazem z 12 grudnia 1942 r. przez Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

 

Nawiązanie do słów historycznego zaprzysiężenia to świadoma decyzja. Ma ona na celu podkreślanie ciągłości ideowej naszego Zrzeszenia. Chcemy, by nasi członkowie czerpali z wzorca wypracowanego przez AK i WiN oraz czuli się kontynuatorami tych formacji.

 

Uroczystość zakończyło organizacyjne ognisko. Dni skupienia członków radzyńskiego WiN odbywają się dwa razy do roku, wiosną i jesienią.

 
© 2018 win-radzyn.pl | Tworzenie stron internetowych